رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
چاپ رایگان کتاب های علمی در نشر دانش اندیشان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز ۳٠ تیر ۱۳٩٥
 

چاپ رایگان کتاب های علمی در نشر دانش اندیشان

با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مرکز تخصصی چاپ و نشر
مستقیم با چاپخانه
چاپ کتاب حتی در تیراژ محدود
با بهترین کیفیت
خدمات ویرایش و صفحه آرایی
چاپ پایان نامه به صورت کتاب
ایمیل daneshandishan1@gmail.com

 

نشر دانش اندیشان مجموعه کتابهای مثلثات - ریاضیات پایه - خط و صفحه را از همین نویسنده منتشر کرده است. بقیه کتابها مانند مشتق - انتگرال - تابع و ... در دست چاپ می باشند.

 

آدرس تلگرام:

http://telegram.me/daneshandish

 

 

 

     


 
 
راهنمای سایت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
 

هدف این سایت آموزش قدم به قدم ریاضیات از طریق حل مسئله توسط رتبه برتر کنکور مهندس ضیابری است.

مسائل طرح شده اکثرا" برگزیده مسائل نسبتا" دشوار کنکورهای برگزار شده در ایران و یا المپیادهای مرحله اول در ایران و خارج می باشند.

در حل مسائل هر جا لازم بوده نکات درسی یادآوری شده و مسائل قدم به قدم حل شده است تا نحوه حل مسئله و روش احاطه کامل به هدف طراح سوال آموزش داده شود.

مسائل عنوان شده در سایت به دو روش مختلف طبقه بندی شده اند. در روش اول جداسازی مسائل از لحاظ مبحث درسی انجام شده و در روش دوم این جداسازی برای پایه های مختلف از جمله کنکور و دانشگاه (کنکور ارشد) برقرار شده است.

توصیه می شود برای مطالعه این کتاب آنلاین ابتدا مبحث درسی مورد نظر را انتخاب نموده و سپس مسائل را به ترتیب تاریخ انتشار دنبال کنید.

در ضمن توصیه می شود که ابتدا هر مسئله را ابتدا خودتان حل نموده و سپس برای رفع اشکال به راه حل رجوع نمایید.


 
 
وزن دروس در کنکور و میزان اهمیت درس ریاضی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
 

در جدول زیر درصد واقعی هر درس در کنکور رشته ریاضی-فیزیک ذکر شده است.

با مقایسه این درصدها به اهمیت درس ریاضیات در کسب رتبه برتر در کنکور واقف خواهید شد.

جالب است بدانید که فقط جمع نمره درس ریاضیات و امتحان نهایی سال سوم حدود 50 درصد نمره کل کنکور شما را تعیین می کند.

امتحان نهایی سال سوم        25 درصد
ریاضیات                              24 درصد
فیزیک                                 18 درصد
شیمی                               12 درصد
فارسی                                8 درصد
دینی                                   6 درصد
زبان                                     4 درصد
عربی                                   4 درصد

نکته : درصد های فوق گرد شده اند.بنابراین ایراد نگیرید که چرا جمع آنها 101 درصد می شود!!!


 
 
دنباله مثلثاتی و همگرایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
دنباله و همگرایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
مجموعه کراندار
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
مجموعه کراندار و عضو مینیمم و عضو ماکزیمم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
سری و همگرایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
دنباله کسری و همگرایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
دنبله جزء صحیح و همگرایی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
محاسبه دترمینان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
کمان در خور در مثلث
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
معادله صفحه با دو خط معلوم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
ضرب داخلی و خارجی بردارها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
معادله عمود مشترک دو خط
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
انتگرال کسری مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
انتگرال کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
انتگرال تابع کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
انتگرال تابع نمایی و کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٩ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
انتگرال تابع نمایی و مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٩ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
مساحت در مختصات قطبی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٩ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
اثبات اتحاد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٧ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
مساحت بین دو تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
انتگرال تانژانت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
انتگرال سینوس لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
انتگرال تابع رادیکالی کسری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
مشتق با لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
ترکیبات و زیرمجموعه ها
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
تقسیم n شی بین k نفر
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
ترکیبات و ترتیبات
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
← صفحه بعد