رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
سوال احتمال خانم نوشین - جواب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩٠
 

احتمال اینکه فرد A تا 20 سال دیگر به ناراحتی قلبی مبتلا شود  0.6 بوده و احتمال اینکه فرد B تا 20 سال دیگر به ناراحتی قلبی مبتلا شود 0.7 است. احتمال اینکه تا 20 سال آینده حداقل یکی از این دو نفر به بیماری قلبی مبتلا نشوند چقدر است؟


ابتدا احتمال اینکه هر دو مبتلا شوند را حساب می کنیم.

با توجه به اینکه (P(A و (P(B مستقل از یکدیگرند این احتمال برابر است با

                                                     P(A).P(B) = 0.6*0.7 = 0.42

و بنابراین احتمال مورد سوال برابر است با

                                               c1 - P(A)*P(B) = 1 - 0.42 = 0.58