رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
انتگرال تانژانت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٠
 

انتگرال  c$ tanxdx  را بیابید.


کافیست ابتدا معادل تانژانت را بر حسب سینوس و کسینوس بنویسید.

                                                                       c$ sinx.dx/cosx

و سپس با تغییر متغیر  u = cosx داریم  du = - sinxdx

بنابراین انتگرال فوق تبدیل می شود به

                                     c - $ du/u = - Ln|u| + c = - Ln|cosx| + c