رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
نمودار تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱٤ دی ۱۳۸٩
 

اگر  y= t2 - 5  و  t= 2sinx  باشد وضعیت منحنی (y=f(x  نسبت به محور x ها چگونه است ؟


ابتدا تابع (y=f(x  را محاسبه می کنیم .

                                         y= t2 - 5= (2sinx)2 - 5= 4sin2x - 5  

اما مقدار sin2x همواره بین 0 و 1 است . بنابراین مقدار 4sin2x بین 0 و 4 خواهد بود .

پس مقدار تابع  y همیشه بین دو عدد 5 -  و 1 - در نوسان است .

بنابراین تابع همواره زیر محور x ها قرار دارد.