رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
دستگاه معادلات
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۱ آبان ۱۳۸٩
 

سه نفر وارد رستوران می شوند. نفر اول 4 ساندویچ و یک قهوه و 10 نوشابه می گیرد و 169 تومان می پردازد. نفر دوم 3 ساندویچ و یک قهوه و 7 نوشابه می گیرد و 126 تومان می پردازد. اگر نفر سوم یک ساندویچ و یک قهوه و یک نوشابه بگیرد چه مبلغ باید بپردازد؟


برای نفر اول می توانیم بنویسیم :                   4x + y + 10z = 169 

و برای نفر دوم :                                            3x + y + 7z = 126

با ضرب معادله اول در 2 و ضرب معادله دوم در 3 داریم :

                         9x + 3y + 21z = 378  ,   8x + 2y + 20z = 338

با تفریق این دو معادله از یکدیگر جواب به دست می آید :

                                                                      x + y + z = 40