رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
حد ضرب توابع کراندار
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳۸٩
 

تابع f تابعی است حقیقی با دامنه R و f|=<2 | که در هیچ نقطه ای دارای حد نیست .

تابع  (x2 -1)f(x)  دقیقا" در چند نقطه دارای حدی حقیقی است ؟


تابع f هیچگاه حد ندارد ولی کراندار است.

بنابراین مضرب آن در هر عبارتی نیز فاقد حد است مگر آنکه حد آن عبارت در نقطه ای صفر شده و بالطبع حاصلضرب نیز صفر شود.

عبارت  x2 -1 در دو نقطه مثبت و منفی یک صفر می شود.

بنابراین تابع حاصلضرب فوق در این دو نقطه دارای حدی برابر صفر است.