رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
حد و رفع ابهام بی نهایت منهای بی نهایت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ٢٠ دی ۱۳۸٩
 

حد عبارت رادیکالی ((x2(root(x4+x+1) - root(x4+x+5  را وقتی x به سمت بی نهایت میل می کند به دست آورید.


نکته : برای رفع ابهام اینگونه عبارات آنرا در مزدوجش ضرب و تقسیم می کنیم تا علامت تفریق بین دو بی نهایت به علامت جمع تبدیل شود.

بنابراین :
  ((lim y = lim x2(x4+x+1-x4-x-5) / (root(x4+x+1)+root(x4+x+5

و معادل (root(x4+ax+b در بینهایت x2 است.
                                                       lim y = lim -4x2/ 2x2 = -2