رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢۱ دی ۱۳۸٩
 

حاصل عبارت زیر را به دست آورید.


                          ((A = log (1/2) + log (2/3) + ... + log (n/(n+1


نکته :می دانیم که log a.b = log a + log b 

بنابراین :

                         (A = log (1/2).(2/3)...(n/(n+1)) = log 1/(n+1

اما کسر (n+1) /١ را به صورت توان منفی نوشته

و از فرمول log ab = b.log a استفاده می کنیم :


                                                (A = log (n+1)-1 = - log (n+1