رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
ترکیبات و ترتیبات
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۱ آبان ۱۳۸٩
 

پنج خواهر و پنج برادر می خواهند عکس یادگاری بگیرند. قرار است خواهران در یک ردیف جلو بنشینند و برادران در یک ردیف در پشت سر آنها بایستند. این برادران و خواهران به چند ترتیب مختلف می توانند قرار بگیرند؟

http://telegram.me/sho_mal


پنج خواهر در ردیف جلو به !5 ترتیب مختلف می توانند قرار بگیرند. به همین ترتیب پنج برادر هم !5 حالت مختلف دارند.

بنابراین در حالت کلی این برادران و خواهران به 2(!5) ترتیب مختلف می توانند عکس بگیرند.