رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
بخش پذیری تابع مثلثاتی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ٢٧ دی ۱۳۸٩
 

اگر (f(x بر 1+2x2 - بخش پذیر باشد (f(sinx  بر چه عبارتی بخش پذیر است؟


تابع (f(x مقسوم و عبارت 1+2x2 -  مقسوم علیه است.

با تبدیل x به sinx در مقسوم همین تبدیل باید در مقسوم علیه انجام شود.


                                                                    1-2sin2x= cos2x

بنابراین تابع (f(sinx  بر cos2x بخش پذیر است.