رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
تابع فرد - تابع معکوس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ٢۸ دی ۱۳۸٩
 

تابع فرد f معکوس پذیر است. نمودار f -1 نسبت به کدام خط یا کدام نقطه متقارن است؟


نکته 1 : تابع فرد نسبت به مبدا مختصات متقارن است زیرا (f(-x)= - f(x

نکته 2 : تابع معکوس پذیر است به معنای این است که تابع یک به یک است.

نکته 3 : معکوس تابع f قرینه تابع نسبت به نیمساز ربع اول و سوم است.

بنابراین نمودار تابع f -1 نیز نسبت به مبدا مختصات متقارن است.