رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
ظرفیت خازن
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ آبان ۱۳۸٩
 

خازنی با صفحات فلزی به سطح مقطع A و عایق هوا و به فاصله صفحات d موجود است. قطعه ای فلزی به همان سطح مقطع A و با ضخامت a را در فاصله بین دو صفحه خازن و به فاصله x از یکی از صفحات قرار می دهیم. ظرفیت خازن جدید را بر حسب فاصله متغییر x   محاسبه کنید.


ظرفیت خازن اولیه برابر  A/dاپسیلون = C است.

با قرار دادن قطعه فلزی دو خازن سری شده با ظرفیت های

     A/xاپسیلون = C1    و   ( A/(d-a-xاپسیلون = C2 به دست می آید

که با استفاده از فرمول خازن معادل سری C1 / ١ + C2 / ١ = C / ١  

ظرفیت خازن معادل برابر با     ( A/(d-a اپسیلون = C به دست آمده

و دیده می شود که این ظرفیت به فاصله  x بستگی ندارد.