رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
تعیین دامنه تابع
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

تابع f به صورت (y = root(1 - x2 تعریف شده است. بزرگترین مجموعه دامنه تعریف این تابع از مجموعه اعداد حقیقی چیست؟


نکته : در تعیین دامنه توابع رادیکالی با فرجه زوج عبارت زیر رادیکال نباید منفی باشد. بنابراین

                            c        1 - x2>= 0 --> x2=<1 --> -1=< x =<1

در نتیجه بزرگترین دامنه تعریف این تابع در مجموعه اعداد حقیقی اعداد از منفی یک تا مثبت یک هستند.