رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
تصاعد حسابی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
 

کدام جمله از تصاعد حسابی زیر برابر صفر است؟

                                   ... c            -104 , -91 , -78قدر نسبت تصاعد برابر است با

                                                           d= - 91-(-104)= 13
جمله عمومی تصاعد برابر است با
                                         (an= a1+d(n -1)= -104+13(n -1
جمله n ام را برابر صفر قرار می دهیم
                                                    13n - 117= 0  -->  n= 9
بنابراین جمله نهم تصاعد برابر صفر است.