رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
مشتق انتگرال
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
 

مشتق انتگرال sint3.dt را از x2 تا x2+5 محاسبه کنید.

                                                                (A= (d/dx)($ sint3.dt


نکته :مشتق  f(x).dx $ از فاصله (v(x تا (u(x برابر است با

                                                         ((u'(x).f(u(x)) - v'(x).f(v(x

در اینجا f(x)=sinx3 است بنابراین


                                         A=(x2+5)'.sin(x2+5)3 - (x2)'.sin(x2)3

و یا
                                                      A=2x.sin(x2+5)3 - 2x.sinx6