رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
دایره
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
 

نقطه  (O(a,2a  مرکز دایره ای است که از نقاط (A(2,1 و (B(-1,4 می گذرد. شعاع دایره را بیابید.


دو پاره خط  OA و OB هر دو شعاع دایره اند. بنابراین

                        OA2 = (2-a)2+(1-2a)2 , OB2 = (a+1)2+(4-2a)2

بنابراین
                        OA2=OB2 --> (2-a)2+(1-2a)2=(a+1)2+(4-2a)2

و با ساده کردن این عبارت داریم  a=2

و در انتها شعاع دایره برابر است با


                                               r2= OA2= 0+9 =9 --> r = 3