رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
اعداد اول
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر حاصلضرب اعداد اول بین 100 تا 200 را با عدد یک جمع کنیم؟
این عدد یک عامل اول بین 100 و 200 دارد.
این عدد به صورت  2n است.
این عدد یک عامل اول کوچکتر از 100 دارد.
هیچکدام.


مورد اول اشتباه است زیرا حاصل تقسیم عدد مورد نظر بر یک عدد اول بین 100 و 200 همواره دارای باقیمانده یک خواهد بود.

مورد دوم نیز اشتباه است زیرا 2n فقط بر دو و توانهایی از دو بخش پذیر است.

مورد سوم صحیح است زیرا عدد مورد نظر حتما" زوج بوده و بر عدد اول 2 بخش پذیر است.

(زیرا اعداد اول بین 100 تا 200 همگی فرد بوده و حاصلضربشان نیز فرد است.)