رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
حرکت با سرعت ثابت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳۸٩
 

در مسابقه دو 10000 متر اولین نفر که به خط پایان می رسد 200 متر با نفر دوم و 400 متر با نفر سوم فاصله دارد. به فرض آن که سرعت هر یک از دوندگان در تمام طول مسابقه مقدار ثابت باقی بماند وقتی که نفر دوم به خط پایان برسد فاصله او با نفر سوم چند متر است؟


نفر دوم مسافت 9800 متر را باسرعت V در زمان فرضی t1 و نفر سوم مسافت 9600 متر را با سرعت U در همین زمان  طی می کند.

بنابراین نسبت سرعت U به سرعت V برابر با کسر 96/98 است.

از طرف دیگر دونده دوم مسافت 200 متر را در زمان t برابر با V / ٢٠٠ طی میکند

و در همین زمان دونده سوم مسافت x برابر با  x = U.t    یا    x = 200U/V را طی می کند که برابر است با  x = 200*96/98  یا تقریبا 196 متر. 

بنابراین فاصله نفر سوم تا نفر دوم تقریبا 204 متر خواهد شد.