رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
ماتریس تبدیل 2
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
 

اگر  x' = - x و  y' = - y معادلات یک تبدیل باشد. ماتریس این تبدیل چیست؟


نکته :در ماتریس تبدیل داریم  X' = AX

در این ضرب ماتریسی -

1- ماتریس 'X یک ماتریس ستونی با درایه های x - و y - است.

2- ماتریس X یک ماتریس ستونی با درایه های x و y است.

3- ماتریس A یک ماتریس تبدیل دو در دو با درایه های a و b و c و d است که مجهولند.

با انجام این ضرب به دو معادله زیر می رسیم

   ax+by = - x   ,   cx+dy = - y

و از این دو معادله مقادیر مجهول به دست می آیند.

   a = -1  ,  b = 0   ,   c = 0   ,   d = -1