رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
معادله توانی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
 

 

مقدار x را از معادله زیر به دست آورید.

                                                   c               4.(16)x = (1/2)2x-3

 


 

نکته :روش حل این معادلات یکسان سازی پایه هاست. سپس نما ها را مساوی هم قرار می دهیم.

بنابراین

                          c            (2-1) 2x-3 = 22.24x -->   23-2x = 24x+2

و بنابراین

                                   3-2x = 4x+2 -->   6x =1 -->   x =1/6