رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
نامعادله رادیکالی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
 

مجموعه همه جوابهای نامعادله  2rootx+2)/(3rootx+1) >1 ) چیست؟

 


نکته :روش حل این معادلات به این ترتیب است که همه عبارات را به یک طرف نامساوی برده و سپس تعیین علامت می کنیم.

بنابراین

                                              2rootx+2)/(3rootx+1) -1 > 0 )

و سپس مخرج مشترک می گیریم

                                     2rootx+2-3rootx-1)/(3rootx+1) >0 )

و یا

                                                 rootx+1)/(1+3rootx) > 0 -) 

اولا" باید همواره x مثبت باشد. بنابراین مخرج همواره مثبت است.

بنابراین باید

           rootx+1>0  -->  - rootx> -1  -->  rootx<1  -->  x<1 -

از اشتراک این شرط با شرط اول داریم

مجموعه جوابهای نامعادله همه x های بزرگتر مساوی صفر و کوچکتر از یک است.