رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
تبدیل رادیکال مرکب
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
 

رابطه زیر برای رادیکال مرکب برقرار است.مقدار c را برحسب a و b بیابید.

                           (root(a+rootb) = root(a+c)/2) +- root((a-c)/2


دو طرف معادله فوق را به توان دو می رسانیم

                             (a+rootb = (a+c)/2 + (a-c)/2 +- root(a2-c2

و یا

                                                     (a+rootb = a+- root(a2-c2 

از مقایسه دوطرف این رابطه نتیجه می شود

                                                    a2-c2 = b  -->  c2 = a2 - b