رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
تصاعد عددی ( حسابی )
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳۸٩
 

اندازه های زاویه های داخلی یک چند ضلعی محدب تصاعد حسابی می سازند. هرگاه کوچکترین زاویه به اندازه 100 درجه و بزرگترین زاویه به اندازه 140 درجه باشد تعداد ضلع های چند ضلعی را محاسبه کنید.


اگر تعداد اضلاع چند ضلعی را n فرض کنیم مجموع زوایای n ضلعی برابر 180(n-2) است.

از طرف دیگر اگر در تصاعد عددی تعداد جملات n باشد مجموع جملات برابر  است با          2  / (100+140)n

با مساوی قرار دادن این دو عبارت مقدار n = 6 به دست می آید.