رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
مجموع جبری
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳۸٩
 

به ازای هر عدد حقیقی x غیر از 1 عبارت معادل عبارت زیر را به دست آورید:
                                                        x0 + x1 + x2 + ... + xn

 


با ضرب و تقسیم عبارت فوق در  1-x عبارت کسری

معادل (1-xn+1-1)/(x)  به دست می آید.