رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
دامنه تابع جزء صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
 

دامنه تابع کسری ([ y = (x -1)/([x]+[-x را به دست آورید.


نکته : در توابع کسری برای تعیین دامنه باید نقاطی که مخرج کسر را صفر می کنند بیابیم.

اگر x بین 0 و 1 باشد مخرج برابر M = 0 -1= -1 است.

به همین ترتیب در باقی فواصل اعداد صحیح نیز مخرج برابر 1- می شود.

اما اگر x دقیقا" برابر یکی از این اعداد صحیح باشد مخرج صفر می شود.

مثلا" اگر x=2 باشد داریم  M = 2 - 2 = 0

بنابراین دامنه این تابع R - Z می باشد.