رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
تابع فرد
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
 

تابع رادیکالی (f(x به ازای x>0 به شکل (f(x) = root(x2+x+1

و به ازای x<0 به شکل (f(x) = a.root(x2+bx+c تعریف شده و فرد می باشد.

مقدار a+b+c چیست؟


نکته : تابع فرد نسبت به مبدا متقارن است.

بنابراین دو مقدار (root(x2+x+1 و (a.root(x2+bx+c با هم برابر ولی مختلف العلامه هستند.

بنابراین
                                                         a = -1  ,  b = -1  ,  c = 1

به ضریب b برای x های منفی توجه کنید.

و در نتیجه
                                                                           a+b+c = -1