رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
تبدیلات هندسی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

ترکیب دو تقارن محوری که محورهای آن عمود بر هم باشند کدام نوع تبدیل نمی تواند باشد؟

انتقال - تجانس - تقارن مرکزی - دوران


دو خط عمود برهم کشیده و تقارن متوالی یک پاره خط کوچک را تحت این دو تبدیل به دست آورید.

دیده می شود که تبدیل نهایی :

یک دوران 180 درجه به مرکز محل برخورد دو خط عمود است.

یک تقارن مرکزی به مرکز محل برخورد دو خط عمود است.

یک انتقال است.

ولی تجانس نیست.