رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
قضیه دو شرطی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

کدام قضیه به صورت دو شرطی بیان نمی شود؟

در مثلث متساوی الساقین ارتفاع و میانه یک ضلع بر هم منطبقند.

در مثلث قائم الزاویه عمودمنصف اضلاع بر روی وتر متقاطعند.

در مثلث قائم الزاویه یکی از میانه ها نصف وتر است.

در هر مثلث ضلع مقابل به زاویه 90 درجه بزرگترین ضلع است.


در سه مورد اول به ترتیب می توان گفت که :

اگر ارتفاع و میانه یکی از اضلاع مثلث بر هم منطبق باشند آن مثلث متساوی اساقین است.

اگر عمود منصف دو ضلع بر روی ضلع سوم متقاطع باشند آن مثلث قائم الزاویه است.

اگر میانه یک ضلع نصف همان ضلع باشد آن مثلث قائم الزاویه است.

ولی نمی توان گفت که :

بزرگترین ضلع هر مثلث روبرو به زاویه 90 درجه است.

بنابراین قضیه آخر دو شرطی نیست.