رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
خط و صفحه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

اگر دو خط متمایز از نقطه مفروض O گذشته و با خط مفروض d متقاطع و با صفحه p موازی باشند. وضع خط d و صفحه p چگونه است؟


از دو خط متقاطع مذکور فقط یک صفحه 'p می گذرد.

این دو خط با صفحه p موازیند پس صفحه 'p نیز با صفحه p موازی است.

خط d هر دو خط مذکور را قطع می کند پس در همان صفحه 'p واقع است.

بنابراین خط d نیز با صفحه p موازی است.