رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
ترکیبات در عدد زوج هشت رقمی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳٩٠
 

با ارقام 0 و 0 و 0 و 0 و 3 و 3 و 3 و 3 چند عدد زوج 8 رقمی می توان نوشت؟


رقم اول سمت چپ عدد حتما" 3 و رقم اول سمت راست عدد حتما" 0 است.

شش جای خالی باقی می ماند که باید در سه محل آن عدد 3 را قرار داد.

بنابراین تعداد حالات برابر ترکیب 3 از 6 است.
                                                               n = 6!/(3!*3!) = 20