رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
انتگرال لگاریتم طبیعی با روش جزء به جزء
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳۸٩
 

مطلوب است محاسبه انتگرال    A = $ Lnx.dx 


با فرض  u = Lnx  داریم :                                             du = dx/x

و با فرض  dv = dx   داریم :                                                v = x

با جایگذاری مقادیر فوق در فرمول انتگرال جزء به جزء :


                                             A = x.Lnx - $ dx = x.Lnx - x + C