رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
محور تقارن تابع قدر مطلق
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
 

اگر خط x = 2 محور تقارن تابع زیر باشد مقدار k چیست؟


                                                      y = |2x + 1| + |2x + k|c


با رسم نمودار تابع به سادگی دیده می شود که خط قائم x = -1/2 محور تقارن قسمت اول تابع و خط قائم x = - k/2 محور تقارن قسمت دوم تابع است.

بنابراین واسطه عددی این دو مقدار محور تقارن تابع اصلی می باشد.

بنابراین
                      c(-1/2 - k/2)/2 = 2  -->  - k - 1 = - 8  -->  k = 7