رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
ترکیب تابع در خودش
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ۸:٠۳ ‎ق.ظ روز ٢٢ آذر ۱۳۸٩
 

در تابع کسری  (f(x) = 1/(1 + x   تابع  (fof(x  را تعیین کنید.


تابع  (fof(x  برابر ((f(f(x  یا برابر است با ((f(1/(1 + x 

بنابراین در تابع اصلی به جای x کسر  معادل  (f(x) =1/(1+x  را جایگذاری می کنیم :


   (fof(x) = f(1/(1 + x)) = 1/(1 + (1/(1 + x))) = 1/((2 + x)/(1 + x)) = (1 +x)/(2 + x