رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
انتگرال معین تابع جزء صحیح
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ٢۸ آذر ۱۳۸٩
 

حاصل انتگرال زیر را به دست آورید :    x].dx/x3 /١]$  (در فاصله 1/2 تا 1)

(علامت $ به جای علامت انتگرال به کار رفته است.)


نکته :برای این توابع باید معادل جزء صحیح را در فواصل گوناگون یافت.

در مثال فوق همواره جزء صحیح مورد نظر برابر 1 است.

بنابراین باید انتگرال  dx/x3 $ را یافت که برابر کسر 1/2x2 - است

و با جایگذاری حدود مقدار 3/2 برای انتگرال به دست می آید.