رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
لگاریتم
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
 

حاصل عبارت زیر را بیابید.

                                       (logn2 + logn3/2 + ... + lognn/(n -1


نکته : می دانیم که                                   log ab = log a + log b

بنابراین عبارت فوق معادل است با

                                 (logn2*3/2*4/3*...*(n -1)/(n -2)*(n/(n -1

و یا معادل است با
                                                                lognn/1 = lognn = 1