رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
انتگرال و تابع اولیه
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۳٠ آذر ۱۳۸٩
 

اگر  f(ax + b) = $ 2f'(ax - 3).dx + C  باشد مقدار a +b را به دست آورید.


کافی است از دو طرف تساوی فوق مشتق گیری شود :

 
                                                           (a.f'(ax +b) = 2f'(ax - 3
 

با مقایسه دو طرف تساوی مقدار a برابر 2 و مقدار b  برابر 3 - به دست می آید.

بنابراین :                                                                 a + b = - 1