رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
تبدیل لاپلاس و تغییر مقیاس
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٠
 

با داشتن تبدیل لاپلاس f(x)c یعنی F(s)c تبدیل لاپلاس f(ax)c را بیابید.


طبق تعریف تبدیل لاپلاس داریم

                                                         l{f(ax)} = $ e-sx.f(ax).dx

و با تغییر متغیر ax = u داریم

                                               l{f(ax)} = (1/a)$ e-s(u/a).f(u).du

و در انتها
                                                              (l{f(ax)} = (1/a)F(s/a