رتبه برتر کنکور..

کتاب آنلاین کنکور و کنکور ارشد

 
ضیابر(گسکر) پایتخت باستانی قوم کادوس در گیلان
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٤ شهریور ۱۳٩٠
 

الف - قدمت باستانی بیش از 3000 سال
رابینو کنسول انگلیس در عصر قاجار در کتاب ولایات دارالمرز ایران در صفحات 450 تا 452 می نویسد :
مولفین یونانی و رومی اسامی زیادی از مردم و شهرهایی اعصار متقدم را برای ما ضبط کرده اند.
1- به عقیده پلین (Pline) گلها که به صورت گیل درآمده است باید همان کادوسیها باشند.
2- کادوسیوروم کاراکس (Kadusiorom Karaks) از نظر فوربینگر (Forbinger) همان گسکر است.
3- دانویل (Danville) گسکر را همان کایروپولیس (Cyropolis) می داند.
4- بر طبق نظر کتزیاس (Ktezias) یکی از فرماندهان ایرانی به نام پارساداس علیه آرته (Arte) (که هرودت آن را آستیاگ می داند) تحریک شد و با کمک کادوسیها آرته را شکست داده و به شاهی کادوسیها انتخاب شد و ماد را به ویرانی کشید.

ب - قدمت 2500 ساله
باز همان رابینیو می نویسد :
1- کوروش از گیلها در محاصره بابل یاری خواست.
2- اردشیر تصمیم گرفت تا گیلان را به اطاعت درآورد ولی دچار قحطی شد و با پادشاه کادوس صلح کرد.
3- بعد از سلطنت ژوستنین (Justinien) نام گیل و دیلم جانشین نام گیل کادوسی گردید.

پ - قدمت 2000 ساله
کشف سکه ها و بقایایی از آثار دوره اشکانی در جنگل هفت دقنان نزدیک محل کنونی ضیابر

ت - قدمت 1200 ساله
بر اساس کتاب تاریخ گیلان و دیلمستان نوشته سید ظهیرالدین مرعشی در قرن نهم هجری شهر تاریخی گسکر به مرکزیت ضیابر از قرن دوم هجری در میان جنگل های انبوه هفت دقنان موجودیت یافته است.

ث - قدمت 700 ساله
1- بر طبق نوشته های سید شرفشاه عارف قرن 6 و 7 هجری قدمت ضیابر به بیش از 700 سال می رسد.بر طبق نظر اهالی سید شرفشاه همان کسی است که شهر گسکر را به ضیابر تغییر نام داد.
2- رابینو در صفحه 173 کتاب خود می نویسد :
شهر قدیمی گسکر یا گوراب گسکر در جنگل هفت دقنان کنار جاده طاهرگوراب به سید شرفشاه دیده می شود. دنباله جاده شاه عباسی را میان جنگل هفت دقنان می توان دید. شاه صفی ولیعهد و پسر شاه عباس و داماد شیخ زاهد گیلانی در آنجا متولد شد.

ج - قدمت 130 ساله
1- عبدالرحیم گلشنی در صفحات 719 تا 721 از کتاب دائره المعارف بزرگ اسلامی آورده است :
فرمانی از ابوالفتح میرزا والی گیلان در عصر ناصرالدین شاه در تاریخ 27 شعبان 1304 هجری در دست است که به مردم ضیابر(مرکز روحانی محال گسکرات) دستور می دهد تا در احکام شرع از سید صالح مجتهد ضیابری پیروی کنند.
2 - رابینو در صفحه 66 کتاب خود در مورد بازارهای موجود در عصر قاجار در ناحیه گسکر از دو بازار ضیابر(دوشنبه بازار) و طاهرگوراب(پنجشنبه بازار) نام می برد.

چ - قدمت 60 ساله
در فرهنگ بزرگ دهخدا در جلد دهم صفحه 15207 از ضیابر به عنوان مرکز بلوک گسکر یاد شده است.

ح- کشفیات اخیر باستان شناسی در جنگل هفت دقنان در سال 1382 هجری شمسی
1- کشف سکه ها و بقایایی از آثار دوره اشکانی
2- شهر کشف شده دارای سه بخش مسکونی و تجاری و صنعتی با مساحتی حدود 120 هکتار است.
3 - کشف سکه هایی از اوایل دوره اسلامی تا دوران صفوی
4 - ...


 
 
وزن دروس در کنکور و میزان اهمیت درس ریاضی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
 

در جدول زیر درصد واقعی هر درس در کنکور رشته ریاضی-فیزیک ذکر شده است.

با مقایسه این درصدها به اهمیت درس ریاضیات در کسب رتبه برتر در کنکور واقف خواهید شد.

جالب است بدانید که فقط جمع نمره درس ریاضیات و امتحان نهایی سال سوم حدود 50 درصد نمره کل کنکور شما را تعیین می کند.

امتحان نهایی سال سوم        25 درصد
ریاضیات                              24 درصد
فیزیک                                 18 درصد
شیمی                               12 درصد
فارسی                                8 درصد
دینی                                   6 درصد
زبان                                     4 درصد
عربی                                   4 درصد

نکته : درصد های فوق گرد شده اند.بنابراین ایراد نگیرید که چرا جمع آنها 101 درصد می شود!!!


 
 
کنکور 90 و مشابهت آن با مسائل مطرح شده در این وبلاگ - رشته تجربی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ تیر ۱۳٩٠
 

سوال 126 محاسبه لگاریتم  post 163
سوال 127 معادله مثلثاتی  post 216
سوال 128 تصاعد هندسی  post 212
سوال 129 تعداد اعداد چهار رقمی   post 321
سوال 132 ترکیب توابع  post 71 - post 72 - post 198 - post 423
سوال 133 یافتن (f(x از (f(u قبلی    post 383
سوال 134 رفع ابهام حد با ضرب مزدوج  post 149 - post151 - post 153 - post 160
سوال 135 پیوستگی تابع  post 69 - post 102 - post 155 - post 398
سوال 136 آهنگ تغییر متوسط و لحظه ای تابع  post 82
سوال 137 مشتق ترکیبی  post 94 - post 95
سوال 140 احتمال دختر و پسر  post 345
سوال 142 ریشه های معادله درجه دوم  post 395
سوال 143 مجانب مایل توابع کسری  post 162
سوال 144 مشتق تابع قدر مطلق  post 117 - post 179
سوال 145 مماس در تابع ضمنی  post 12 - post 13 - post 45 - post 377 - post 400
سوال 146 نقطه عطف  post 133 - post 373
سوال 147 نقطه عطف و اکسترمم تابع  post 133 - post 373
سوال 148 معادله دایره  post 262
سوال 149 معادله بیضی و طول وتر  post 270 - post 275
سوال 150 محاسبه انتگرال با روش رسم نمودار post 73 - post 375
سوال 151 محاسبه انتگرال با ساده سازی کسر  post 385
سوال 152 و 153 و 154 مثلثهای متشابه  post 470           


 
 
کنکور 90 و مشابهت آن با مسائل مطرح شده در این وبلاگ - رشته ریاضی
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز ٢٩ تیر ۱۳٩٠
 

سوال 101 مماس بودن دو منحنی یا خط و منحنی  post 77 - post 78   post 390 - post 424
سوال 102 ترکیب توابع        post 423 - post 10 - post 71 - post 72
سوال 103 لگاریتم      post 163 - post 366
سوال 104 تصاعد عددی   post 211
سوال 105 برد تابع جزء صحیح    post 382 - post 447
سوال 106 تابع فرد    post 414
سوال 107 معادله درجه دوم  post 395
سوال 108 تابع معکوس  -post 140 - post 196 - post 197 - post 384
سوال 109 پیوستگی تابع   post 69 - post 155 - post 398
سوال 110 مماس بر منحنی از نقطه خارج آن  post 57 - post 424 - post 475
سوال 111 مماس و مشتق تابع قدر مطلق  post 117 - post 179
سوال 112 معادله مثلثاتی   post 394 - post 228
سوال 113 دنباله کراندار و صعودی   post 399
سوال 114 مجموع سری تصاعد هندسی   post 308
سوال 115 مجانب   post 416
سوال 116 محاسبه حد با ضرب مزدوج  post 153 - post 160 - post 379
سوال 118 مشتق و بهینه سازی   post 172 - post 387 - post 409
سوال 119 اکسترمم نسبی و نقطه بحرانی   post 176 - post 178 - post 190
سوال 120 تعریف نقطه بحرانی   post 178
سوال 121 تقعرمنحنی   post 413 - post 133

سوال 122 رسم نمودار تابع کسری  post 126 - post 131
سوال 123 انتگرال تابع مثلثاتی با روش تغییر متغیر  post 47 - post 50 - post 376 - post 420
سوال 124 مشتق گیری از انتگرال  post 90 - post 91 - post 221 - post 472 - post 476
سوال 125 نیمساز متوازی الاضلاع و مساحت مثلث متساوی الاضلاع  post 43
سوال 126 نسبت تشابه مثلثها و مساحتها  post 470
سوال 128 خواص نیمساز و ارتفاع مثلث   post 58 - post 461
سوال 133 جمع دو بردار قرینه   post 243
سوال 134 ضرب داخلی و خارجی بردارها   post 56 - post 104 - post 247
سوال 135 قرینه نقطه نسبت به صفحه   post 113
سوال 136 صفحه و خط عمود بر هم   post 106 - post 462
سوال 137 معادله دایره   post 266
سوال 138 معادله هذلولی و مجانبها  post 274
سوال 139 ماتریس متقارن و پاد متقارن  post 277
سوال 144 اصل لانه کبوتر  post 323
سوال 150 عدد مبنای 8 و مربع کامل  post 284 - post 304
سوال 151 فاکتوریل   post 296
سوال 152 معادله سیاله خطی   post 287 - post 341
سوال 153 تابع حسابی اویلر  post 209 - post 301 - post 348 - post 404


 
 
راهنمای سایت
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
 

هدف این سایت آموزش قدم به قدم ریاضیات از طریق حل مسئله توسط رتبه برتر کنکور مهندس ضیابری است.

مسائل طرح شده اکثرا" برگزیده مسائل نسبتا" دشوار کنکورهای برگزار شده در ایران و یا المپیادهای مرحله اول در ایران و خارج می باشند.

در حل مسائل هر جا لازم بوده نکات درسی یادآوری شده و مسائل قدم به قدم حل شده است تا نحوه حل مسئله و روش احاطه کامل به هدف طراح سوال آموزش داده شود.

مسائل عنوان شده در سایت به دو روش مختلف طبقه بندی شده اند. در روش اول جداسازی مسائل از لحاظ مبحث درسی انجام شده و در روش دوم این جداسازی برای پایه های مختلف از جمله کنکور و دانشگاه (کنکور ارشد) برقرار شده است.

توصیه می شود برای مطالعه این کتاب آنلاین ابتدا مبحث درسی مورد نظر را انتخاب نموده و سپس مسائل را به ترتیب تاریخ انتشار دنبال کنید.

در ضمن توصیه می شود که ابتدا هر مسئله را ابتدا خودتان حل نموده و سپس برای رفع اشکال به راه حل رجوع نمایید.


 
 
جواب سوال متقاضی دکترا
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ٢٩ دی ۱۳۸٩
 

سوال : جزوه کنکوری مناسب برای ریاضی و فیزیک 1 و2 دانشگاه


 
 
 
نویسنده : مهندس ضیابری - ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
 

1-سوالات و نظرات و پیشنهادات خود را در این قسمت وارد کنید.