جواب سوال متقاضی دکترا

برای ریاضی عمومی مباحث تابع - حد- مشتق- انتگرال- دنباله و سری- مثلثات- و اعداد مختلط را از همین وبلاگ دنبال کنید و یا به کتاب دیفرانسیل و انتگرال توماس مراجعه کنید.

نکته اول : مباحث انتگرال چند گانه- سریها- اعداد مختلط- مشتق - انتگرال توابع کسری - توابع هایپربولیک و مختصات قطبی هنوز در وبلاگ قرار نگرفته است.  

نکته دوم : در وبلاگ سعی شده است که از هر نکته درسی تنها یک سوال نسبتا" مشکل از کنکورهای سالهای گذشته و یا از المپیادهای مرحله اول مطرح شود. با این روش سر فصل تمامی مطالب مطرح خواهد شد.

برای فیزیک عمومی به کتاب هالیدی رجوع کنید. البته بعد از پایان مباحث ریاضی به حل نمونه سوالات فیزیک در کنکور و المپیاد مرحله اول نیز در همین وبلاگ پرداخته خواهد شد.

در ضمن در مورد جزوه به مقاله "کتاب و جزوه و CD" در همین وبلاگ در مبحث مقالات "متفرقه" رجوع کنید.

/ 0 نظر / 19 بازدید