رسم مثلث با دو ضلع و یک میانه

ابتدا طول میانه را دو برابر کرده و مثلثی با سه ضلع معلوم 7 و 5 و 8 رسم کنید.

تقاطع دو خط به طول 5 و 7 را B و یکی از دو سر خط به طول 8 را A و وسط آنرا M بنامید.

نقطه B را به نقطه M وصل کرده و به اندازه خودش امتداد داده و آنرا C بنامید.

مثلث ABC همان مثلث مورد نظر است. چرا؟

بنابراین مسئله یک جواب منحصر به فرد دارد.

/ 0 نظر / 191 بازدید