همنهشتی و رقم یکان

اولا" در بین هفت عدد متوالی حتما" یکی از آنها مضرب 5 است.

بنابراین رقم یکان قسمت دوم عبارت فوق حتما" صفر است.

ثانیا" اگر رقم یکان عدد k را y بنامیم داریم  k=y(پیمانه10)

در نتیجه  k60=y60(پیمانه10)

اما بزرگترین رقم یکان  y60 عدد 9 است.

/ 0 نظر / 8 بازدید