نمودار توابع کسری و مجانب ها

اولا" تابع همواره منفی است بنابراین نمودار آن همیشه زیر محور ox است .

ثانیا" در x های بی نهایت تابع به حد صفر میل می کند بنابراین خط  y=0 مجانب افقی است .   

ثالثا" در x=1 تابع به سمت بی نهایت میل می کند بنابراین خط  x=0 مجانب مجانب قائم است .

بنابراین نمودار تابع همواره در نواحی سوم و چهارم صفحه مختصات است .

/ 0 نظر / 10 بازدید