سری تلسکوپی و سری توانی

سری اول یک سری تلسکوپی بوده و بنابراین همگراست.

سری دوم مشابه یک سری p (توانی) با توان کمتر از یک یعنی 1/2 بوده بنابراین واگراست.

سری سوم مشابه یک سری p با توان بزرگتر از یک یعنی 2 بوده و بنابراین همگراست.

نکته : سری Z 1/np را یک سری p یا سری توانی می نامند.

به طور مثال Z 1/n3 یک سری p با توان 3 است.

/ 0 نظر / 36 بازدید