احتمال

از انجایی که مهره اول قرمز است نتیجه می گیریم که حتما" این مهره از جعبه دوم یا سوم بیرون آورده شده است.

بنابراین در حال حاضر دوجعبه داریم که درون یکی مهره قرمز و درون دیگری مهره آبی است و احتمال مفروض 1/2 است.

/ 0 نظر / 4 بازدید