رسم مماس بر دایره

اول روش رسم این مماسها را بررسی می کنیم.

برای اینکار ابتدا از مرکز دایره خط 'd را عمود بر خط d رسم کنید.

سپس از مرکز دایره خط "d  را به نحوی رسم کنید که با خط 'd زاویه 30 درجه بسازد.

طبیعی است که دو خط "d می توان رسم کرد.

و همچنین طبیعی است که این خط "d دایره را در دو نقطه قطع کند.

بنابراین کلا" چهار نقطه تقاطع داریم.

مماس بر دایره در هر یک از این نقاط خط d را با زاویه 30  درجه قطع می کند. (چرا؟) 

/ 0 نظر / 16 بازدید