گراف کامل

در گراف کامل با 6 راس درجه همه رئوس 5 بوده

و تعداد یال آن برابر q = p(p -1)/2 = 15 است.

اما گراف ما 14 یال دارد .

بنابراین اگر از گراف کامل یک یال کم شود به گراف مورد نظر می رسیم که دارای 4 راس با درجه 5 خواهد بود.

/ 0 نظر / 13 بازدید