هندسه 3 بعدی

بدیهی است که قطر مکعب 4 برابر جذر 3 می باشد.

روی این قطر دو گلوله به قطر 2 قرار گرفته اند. بنابراین از قطر مزبور 4 واحد کم شده و با تقسیم عدد حاصل بر ۴ شعاع گلوله وسطی به دست می آید.( چرا ۴ ؟)

برای درک بهتر سوال می توانید مسئله را در حالت دو بعدی ترسیم و حل کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید