همنهشتی

در توانهای متوالی عدد 3 رقم یکان اعداد ایجاد شده به ترتیب 3 و 9 و 7 و 1 می باشد و این تناوب تکرار می شود.

بنابراین با تقسیم 458 بر 4 به باقیمانده 2 می رسیم که مترادف با توان دوم عدد 3 است .

پس رقم یکان عدد مزبور 9 است.

/ 0 نظر / 8 بازدید