آزمون مشتق دوم

اولا"  f(a)= 0 است بنابراین منحنی تابع در x= a محور ox را قطع می کند.

ثانیا"  f'(a)= 0 است بنابراین منحنی تابع در این نقطه بر محور ox مماس نیز می باشد.

ثالثا"  f"(a)> 0 است بنابراین منحنی تابع در این نقطه دارای تقعر رو به بالاست و بنابراین طبق قضیه آزمون مشتق دوم نقطه x = a نقطه مینیمم نسبی منحنی تابع است .

/ 0 نظر / 19 بازدید